+36/70 624 5742

Adatvédelmi nyilatkozat

1, Adatvédelem és szerzői jogok

A TipTopOtthon webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált és nem regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. A rendelkezésre bocsátott adatokat a TipTopOtthon.hu webáruház használata (megrendelés küldése, hírlevél küldése) céljából kezeli a Szolgáltató.  Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó: GK-Telweb Impex Kft.

Székhely: 3562 Onga, Kossuth utca 1/A.

Cégjegyzék szám: 05-09-026359

Adószám: 24764207-2-05

Adatkezelés megnevezése: Webáruház üzemeltetése, hírlevél küldése, rendelés rögzítése

Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11

Tárhelyszolgáltató Fax: +36/24/998-626

Tárhelyszolgáltató elérhetősége (ügyfélszolgálati iroda): 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

Tárhelyszolgáltató weboldala: www.megacp.com

 

2, Az adatkezelés célja és jogalapja

A TipTopOtthon webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes, mely a weboldal használata esetén kerül sor. A Tiptopotthon.hu weboldalon történő regisztrációval és a megrendelés elküldése regisztráció nélkül a vásárló hozzájárul személyes adatai Szolgáltató által való kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztráció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a TipTopOtthon webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése, valamint a megrendelt áru elszállímányozása, a két fél között létrjeött szerződés céljából rögzíti.


3. 1 Adatcsomagok: süti(k) (cookie) jelentése, célja

A weboldal felhasználója/vásárlója egyértelműen elfogadja, hogy a weboldal felhasználói/vásárlói igényének jobb kiszolgálása érdekében a weboldal felhasználói/vásárlói számítógépén kis adatcsomagot ún. sütiket (cookies) helyezhet el.  A süti a weboldal látogatók szokásai rögzítésére szolgál. A sütiket a weboldal felhasználója/vásárlója képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A weboldal felhasználói/vásárlói tudomásul veszik, hogy a Gk-Telweb Impex Kft. rövid időtartamú sütiket (session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideigelenesek és  addig tárolnak információkat, ameddig a vásárló/felhasználó használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Gk-Telweb Impex Kft. a honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a weboldal felhasználóinak és vásárlóinak. A sütik tárolási ideje a weboldal felhasználói által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A weboldal felhasználója és vásárlója az internet böngészőben beállíthatja, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon és mely sütiket utasítson el. A weboldal felhasznlói/vásárlói tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A weboldal felszanálói/vásárlói tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a honlap bizonyos tartalmai funkciói nem vagy nem megfelelő módon működhetnek.

3.2 Hírlevélre való feliratkozás

A www.tiptopotthon.hu weboldal felhasználóinak/vásárlóinak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra, mely szintén önkéntes. A Gk-Telweb Impex Kft. a hírleveleket elektronikusan e-mail formájában küldi el a weboldal felhasználóinak. A weboldal felhasználói/vásárlói a hírlevélre történő feliratkozását követően a Gk-Telweb Impex Kft. a hírlevelet e-mail formájában jogosult kiküldeni. A weboldal felhasználói/vásárlói az adatkezeléshez való hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a weboldal felhasználói/vásárlói a Gk-Telweb Impex Kft. által meghatározott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím) adja meg. A weboldal felhasználói/vásárlói e-mailben küldött hírlvélről bármikor leiratkozhatnak e-mailben (info@tiptopotthon.hu) vagy telefonon (+36-70/624-5742), így a korábban rögzített adatok törlésre kerülnek, és a Szolgáltató semmilyen formában nem keresi tovább a vásárlót/felhasználót reklámanyag üzenettel.


4, A személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az alábbi, a regisztráló által megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, számlázási családi és utónevét, valamint számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszámát,  gazdasági szervezetek esetében cégazonosító adószámot, a megrendelés dátumát.

A belső rendszerünk a megrendelés leadásakor a további adatokat is rögzíti: a megrendelő bejeletnkezési adatai, számítógéppel való csatlakozási mód, (pl.: a böngésző típusa és verziója, a használt operációs rendszer, stb.).

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének (a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, továbbá a vásárlás során kötött szerződés jogvesztéssel járó határidejéig őrzi meg) lejárta esetén törlésre kerülnek.

5, Biztonsági intézkedések és technikai információk

A TipTopOtthon webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó telephelyén végzi, az illetékes kollégák segítségével, akik kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések útmutatása alapján járnak el.

Az adatokat a TipTopOtthon webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg illetve ne férhessenek hozzá, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát.

A TipTopOtthon webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

A vásárló/felhasználó hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató az illetékes szállítmányozó partnernek továbbítja, annak céljából, hogy a megrendelt áru hozzá eljuthasson. A szállímányozó partnernek az aalábbi adatok kerülnek továbbításra a sikeres kézbesítés érdekében: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A szállítmányozást végző adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának idejáig kezeli.

A szállítmányozás soran olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

A TipTopOtthon webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezelés megfelelőssége alapján nyilatkozunk és kijelentjük, hogy az Adatkezelést a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európai Parlament és Tanács EU 2016/679.számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR), a vállalkozás tevékenységét szabályzó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat jogszabályi rendelkezései maradéktalan betartása mellett járunk el.

6, Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A TipTopOtthon bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált/nem regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink kérhetnek tájékoztatást személyes adataik kezeléséről, a már rögzített adataikat  módosíthatják, törölhetik, aktulizálhatják e-mailben (info@tiptopotthon.hu) vagy telefonon (+36-70/624-5742).

A Vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 20 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A TipTopOtthon.hu Webáruház nyilatkozik, hogy mindent megtesz - az adatkezelés megkezdése előtt - annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogairól.

A TipTopOtthon webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Fontos tudni, hogy a szándékosan hamisan rögzített adatokért az oldal felhasználóját akár büntetőjogi felelősség is terhelheti.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.


Az adatkezelésre vonatkozó esetlegesen fölmerülő panaszaikat az alábbi címen jelenthetik:

- Gk-Telweb Impex Kft. , Levelezési cím: 3562 Onga, Kossuth u. 1/a , Tel.: +36-70/624-5742, E-mail: info@tiptopotthon.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7, A szerzői jogok védelme és az oldal használata

A tiptopotthon.hu weboldalt működtető GK-Telweb Impex Kft. az alábbi internetes oldalon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalon található anyagokat nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.